Web Analytics

Aikido

Historia

Aikido är en modern japansk kampkonst som grundades och startades i början av 1920-talet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Ordet aikido skrivs på japanska med tecknen: 合気道.

Dessa tecken kan översättas till: ”den harmoniska kraftens väg”, ”vägen till harmoni med livskraften” eller ”vägen till harmonisk anda”.

Ueshiba prövade på och studerade flera olika japanska kampsporter men ha kände tidigt att han ville utveckla en egen gren, så föddes aikidon.

Globalt sett så har aikidon vuxit men trots detta så håller sig aikidon till vad som också var Morihei Ueshibas mål, att utveckla en kampkonst som inte gick ut på att besegra sin motståndare. Detta finns som sagt kvar även idag och aikido saknar fortsatt detta tävlingsmoment.

Teknik och utförande

Inom aikido finns inga anfallstekniker. Aikido kan användas som försvar även om detta inte är meningen, det är heller inte meningen att besegra sin motståndare.

Inom aikido så har man ingen motståndare utan istället en partner där man samarbetar i utförandet och tekniken.

Den som blir anfallen fångar upp den som anfaller och man leder den som anfaller in i ett kast eller en fasthållning.

Eftersom tävlingsmomentet saknas inom aikido så kan unga som äldre, män som kvinnor och fysiskt stora som människor som är mindre till storleken också träna tillsammans.

Liksom i de flesta japanska budoarterna har man olika typer av graderingar.

Teknikerna inom aikido utförs genom kast- och grepptekniker och med vapentekniker med ett s.k bokken (träsvärd) och/eller ett s.k jo (rundstav).

Aikido i Sverige

Aikido har utövats som kampkonst sedan 60-talet i Sverige.

Idag finns c:a 100 föreningar i Sverige med c:a 3900 aktiva medlemmar.

Vill du börja träna aikido eller vill du veta mera om aikido?

Kontakta Svenska Aikidoförbundet, www.svenskaikido.se