Web Analytics

Capoeira

Historia

Det tvistas ibland om capoeirans ursprung och hur capoeira egentligen har uppstått.

De två vanligaste teorierna idag är:

-Afrikanska slavar som Portugiserna tagit dit på 1500-talet tog med capoeiran till Brasilien.

-Andra menar att capoeirans ursprung helt och hållet är Brasilianskt ifrån start.

Det finns bevarade böcker och skrifter där capoeiran nämns för första gången under 1750-talets andra hälft. Capoeiran är idag precis som fotbollen också nationalsport i Brasilien där sporten efter just fotbollen också har flest antalet utövare. Capoeiran utförs idag aktivt i mer än 150 länder runt om i världen.

Teknik och utförande

Inom capoeiran så kombineras olika tekniker inom stridskonst ihop med akrobatik och musik. Capoeira utövas alltid till musik på Brasiliansk-portugisiska.

Två utövare står i en cirkel ”roda de capoeira”. Motståndarna attacker och motattackerar varandra där rörelserna utförs med mycket spontanitet och lekfullhet. Teknikerna kräver även mycket taktiskt tänkande och list. Åskådarna står runt utövarna utanför ”roda de capoeiran” och spelar musik och sjunger.

Att börja träna capoeira kräver inga speciella förkunskaper, alla kan börja att träna capoeira oavsett ålder och kön. Att träna capoeira innebär inte bara att träna capoeirans olika rörelser och tekniker utan innebär också att man lär sig spela de instrument som används vid capoeira samt att sjunga de sånger som sjungs vid capoeira.

Capoeira i Sverige

Capoeira är en ung idrott i Sverige och även om den utövats under längre tid med främst invandrande Brasilianare så har den funnits i organiserad form med föreningar sedan 1990-talet i Sverige. I dagsläget finns dryga 1000st. medlemmar i föreningarna runt om i landet.

Vill du börja träna capoeira eller vill du veta mera om capoeira?

Kontakta, www.guanabara.se (en av Sveriges äldsta som största capoeiraföreningar)

Eller www.reaglcapoeira.se

Klubbarna ovan namngivna har flera ideella föreningar under sig där de flesta är koncentrerade till storstäderna Stockholm och Göteborg med omnejd. Guanabaras ideella föreningar finns även i städer som Norrköping, Linköping, Sundsvall och Härnösand