Web Analytics

Kickboxning

Historia

Kickboxningen utvecklades och grundades i USA på 1950-talet. Kickboxningen är ursprungligen en mix av stilar som karate, taekwondo och boxning och kallades från start för ”Full Contact Karate”.

Kickboxningen kom till USA genom många av de soldater som stridit i krigen i Vietnam och Korea och som där främst blivit inspirerade av just karaten och taekwondon.

Kickboxningen växte även fram genom att kampsportare från de traditionella stilarna också ville mötas under ett och samma regelverk. WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) grundades 1976 av Georg Bruckner. 1976 hölls det första officiella europamästerskapet i kickboxning och 1978 så hölls det första officiella världsmästerskapet i kickboxning.

Teknik och utförande

Slag och sparktekniker används. Man tränar oftast i par och övar teknikerna på kuddar eller s.k ”pads” som den man tränar med håller i, sedan skiftar man. I tävlingsformen kickboxning så tävlar man i olika klasser med poängsystem och en domare. I Sverige tävlar man i:

-FC (Full Contact) som är det ursprungliga kickboxningsgrenen, här tillåts all boxning och endast sparkar ovanför midjan.

-LC (Light Contact) har samma regelsystem som vid FC förutom att det inte är tillåtet att slå/sparka med full kraft och att slå knockout på motståndaren.

-LK (Low Kick) samma tekniker och regler som vid FC men det är även tillåtet att sparka mot motståndarens lår.

-KL (Kick Light), har samma regler som vid LC, tillåtet med låga sparkar.

-K1, har samma regler som vid LK och det är även tillåtet att använda knän och tillfällig clinch.

 

Kickboxning i Sverige

Kickboxningen växte fram i Sverige i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Sporten kom till Sverige genom Bert ”Viking” Johansson. ”Viking” hade varit i Japan och tränat i omgångar under 1968-1976 och tog på så vis med sig sporten hem till Sverige.

Under denna tid så kallades idrotten detsamma som den även gjordes i USA d.v.s ”Full contact karate” (”full kontakt karate”, senare även kallad ”sport karate”). Bert Johansson bildar även den första organisationen för full kontakt karate, ”viking” blir organisationens namn.

I mitten av 1980-talet så ersätts organisationen ”viking” med den nya organisationen SAFA (Swedish All Style Fighting Association). SAFA lever i några år som organisation innan SKIF bildas (Svenska Kickboxningsförbundet). 2004 blir dåvarande SKIF medlemmar i svenska budo- och kampsportförbundet.

2009 så delas det svenska budo- och kampsportförbundet upp sig i flera underförbund. Samtidigt så bildas det idag gällande svenska kickboxningsförbundet (SKF) som ett eget underförbund.

Idag finns c:a 3300 medlemmar i föreningarna runt om i landet.

Vill du börja träna kickboxning eller vill du veta mera om kickboxning?

Kontakta svenska kickboxningsförbundet, www.swedenkickboxing.se