Web Analytics
News

Vilken karatestil tillämpas i filmen Karatekid?

The Karate Kid kom 1984. Det är många år sedan. Men dess intryck är fortfarande mycket stark inom populärkulturen. Där är många scener från filmen som gjort den odödlig. En är scenen, eller scenerna, där huvudrollsinnehavaren, Daniel Russo, lär sig att vaxa bilen. Denna “wax-on-wax-off” – scen som hans tränare sätter honom på irriterar Daniel Russo. När Daniel stått så i några timmar och vaxat sin tränares bil, Mr. Miyagi, konfronterar han honom och frågar varför han inte vill lära honom riktig karate. Det visar sig, givetvis, att Mr. Miyagi faktiskt har gjort det. Övningen med bilen har lärt honom att blockera slag utan att han tänkt på det.

En annan sådan oförglömlig scen är när Daniel Russo står ute på en fiskebåt – inte för att han är ute på någon slags sportfiske-uppdrag – utan för att han övar sig på balans. En annan övning som Daniel Rousso får göra i anslutning till vatten är den, numera, berömda “tranan”.

Vilken typ av kung-fu?

Frågan är var dessa rörelser kommer ifrån ursprungligen eller om den karate som Daniel får lära sig tillhör någon särskild karate-skola eller stil? Om man tittar på den berömda “tranan-kicken” från filmen så finns den inte representerad i någon särskild stil. Däremot finns den inom kung-fu – det vill säga inom Shaolin Kung Fu. Men den kallas inte tranan där utan istället (fritt översatt) “Stående lyft, den svarta korpen fäller ut vingarna”.

Med andra ord kan den karatestil som Mr. Miyagi lär sin elev inte härledas till någon särskild (japansk) karatestil, istället verkar den inspirerad av en rad olika stilar, inklusive (som tranan-exemplet indikerar) kampsporter som inte hör till karate. Det är i den här typen av film, och som det sedermera har blivit – en kampsports-films-franchise – ovanligt att man är “dokumentär” i sitt förhållande till martial-arts-delen. För dem som försökt att utreda vilken stil det i grund och botten är har man inte kommit fram till ett (1) svar, istället har man noterat att det i (den första filmen) är en missmatch av influenser, även om en stil faktiskt kommer upp i denna diskussion, nämligen Goju-Ryu. Goju betyder “mjuk hand”.